A jelen Általános Szerződési Feltételek az ORION Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a webshop.orion.hu weboldalon üzemeltetett ORION Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató), és a Webáruház használója (továbbiakban Felhasználó) között létrejött szerződés feltételeit rögzíti. A Webáruház bármilyen formában történő használata, megtekintése, a weboldalon való böngészés, regisztrálás, vásárlás a jelen Általános Szerződési Feltételek megismerését és annak elfogadását jelenti.

1. Általános rendelkezések

1.1. A webshop.orion.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetett ORION Webáruházat az ORION Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató) üzemelteti

1.2. Az ORION Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: ORION Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 29/B.

Adószám: 10807729-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-261204 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 11705008-20503330

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-89282/2015

E-mail: segitunk@orion.hu

Telefonszám: 06 1 434-5271, 06 1 260-3834

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

Cégnév: Dolphinet Kft.

Székhely: 1204 Budapest, Alsó Határ út 109.

Adószám: 12623440-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-985198

E-mail: info@dolphinet.hu

1.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek keretében
1.3.1. Felhasználó: a Weboldal böngészője, a Webáruház bármilyen formában történő használója: a megtekintő, a regisztráló, a vásárló személy (a továbbiakban: Felhasználó)
1.3.2. Fogyasztó: aki kifizette Szolgáltató felé a megrendelt terméket és azt átvette.
1.3.3. Szolgáltató: az ORION Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság.
1.4. A Felhasználó és a Szolgáltató között a Weboldalon való böngészéssel, a Webáruház bármilyen formában történő használatával a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre.
1.5. A Felhasználó a Weboldalon való böngészéssel, a Webáruház bármilyen formában történő használatával a jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el, a feltételeket elfogadja.

2. A szerződés létrejötte, szerződéses nyilatkozatok

2.1. A Felhasználó és a Szolgáltató között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben szabályozott üzlethelyiségen kívül kötött és a távollevők között kötött szerződés jön létre.
2.2. A Webáruház bármilyen formában történő használatával (például: Weboldal megtekintése, böngészés, regisztráció, vásárlás) a Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzítettek szerinti szerződés jön létre.
2.3. Abban az esetben, ha a Felhasználó a Webáruházban valamilyen terméket megrendel Szolgáltatótól, akkor a megrendelés visszaigazolásával az adott termékre adásvételi szerződés jön létre. Az adásvételi szerződésre a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett a megrendelés és a visszaigazolás feltételei is vonatkoznak.
2.4. A megrendeléseket, annak visszaigazolását valamint a teljesítés során keletkező bármilyen dokumentumot a Szolgáltató elektronikus formában tárolja. A Felhasználó a saját vásárlására vonatkozó elektronikusan tárolt iratokat később visszanézheti.
2.5. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban történt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jön létre és csak magyar nyelven köthető meg,
2.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címén valamint Szolgáltatónak az 1.1. pontban megadott e-mail címén történt levelezése, nyilatkozatok küldése írásbeli kommunikációnak minősül.

3. A Webáruházban megvásárolható termékek, a termékek ára

3.1. A Webáruház szórakoztató elektronikai termékek, háztartási gépek, konyhai gépek és egyéb kategóriájú termékeket forgalmaz.
3.2. Szolgáltató a Webáruházban elsősorban a saját márkaneve alatt (ORION) forgalmazott termékeket árul, de a Webáruház kínálatában más gyártó termékei is megtalálhatóak.
3.3. A Webáruházban forgalmazott egyes termékek képe, termékleírása, legfontosabb paramétere a Weboldalon megtalálhatóak.
3.4. A termékeknél megjelenített képek egyes esetekben eltérhetnek a valóságostól, kivételes esetekben csak illusztrációk. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a képen megjelenített termék és a ténylegesen átadott termék között nem lényeges eltérés van.
3.5. A Webáruházban feltüntetett árak magyar forintban vannak megadva és minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA) is. A termékek mellett megjelenített ár a szállítás költségét nem tartalmazza. Szolgáltató a termékek csomagolásáért külön díjat nem számít fell
3.6. Szolgáltató jogosult a Webáruházban forgalmazott termékek körét megváltoztatni, egyes termékek forgalmazását ideiglenesen vagy véglegesen megszüntetni.
3.7. Szolgáltató jogosult a Webáruházban forgalmazott termékek árát, a szállítási költséget megváltoztatni.
3.8. A 3.5. – 3.7. pontban írt változtatások a weboldalon történt megjelenítéssel lépnek életbe, válnak hatályossá. A már visszaigazolt megrendeléseket a módosítások nem érintik. Abban az esetben, ha a megrendelést követően, de még a visszaigazolás megküldése előtt valamilyen változtatás lép életbe, akkor az az adott ügyletre csak akkor vonatkozik, ha azt a Szolgáltató a visszaigazolásban megjelöli és az új feltételeket a Felhasználó elfogadja.
3.9. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os vagy a piaci árhoz képest aránytalanul alacsony árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

4. Regisztráció

4.1. A Webáruház megtekintéséhez, a Weboldalon való böngészéshez, a Weboldal tartalmának megismeréséhez nincs szükség regisztrációra.
4.2 A Weboldalon cselekvőképes természetes személyek és jogi személyek jogosultak regisztrálni. A Webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges.
4.3.A regisztráció során a Felhasználó a kötelező adatokat köteles megadni. A megadott adatok módosítására a FIÓKOD menüpont alatt van lehetőség.
4.4. A regisztráció során tévesen megadott adatokért, a belépési jelszó elvesztéséért, illetéktelen személy általi használatáért, az ezekből adódó bármilyen következményért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
4.5. A regisztráció során a regisztráló minden adatát önkéntesen adja meg.
4.6. A Felhasználónak a regisztráció során megadott adatai a weboldalon harmadik személy részére látható módon nem jelenik meg, a regisztráció adataihoz harmadik fél nem juthat hozzá.
4.7. A regisztrálás pontos menetéről a Vásárlás 5 egyszerű lépésben menüpont alatt található részletes tájékoztatás.

5. Megrendelés, vásárlás

5.1. Bármely termék megrendelésekor a Felhasználó köteles megadni a nevét, lakcímét (székhelyét), e-mail címét, amelyen a vásárlással kapcsolatos minden kommunikáció történik, a szállítási címet, ha az eltér a lakcímtől (székhelytől), szükség esetén egyéb számlázási adatot, valamint a fizetési módot. Szállítási címként csak magyarországi címet lehet megadni.A megrendelést a Szolgáltató Webáruházon keresztül a Felhasználótól csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Felhasználó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
5.2. A megrendelés beérkezésétől számított 2. munkanap végéig a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja és jelzi, hogy mikorra tudja a megrendelt termékeket szállítani. Ha a visszaigazolás eltér a megrendeléstől, akkor a Felhasználónak kell az új ajánlatot visszaigazolni, hogy azt az új tartalommal elfogadja-e. Új ajánlatnak minősül az az eset is, ha több termék megrendelése esetén Szolgáltató nem tud minden terméket Felhasználó részére szállítani.
5.3. Ha a megrendeléstől számított 2. munkanap végéig Szolgáltatótól semmilyen válasz nem érkezik, akkor a megrendelést tárgytalannak kell tekinteni. Ha a visszaigazolás eltér a megrendeléstől és Felhasználó az új ajánlatra annak elküldésétől számított 2. munkanap végéig semmilyen választ nem ad, akkor a megrendelést tárgytalannak kell tekinteni.
5.4. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 16 óra között történik. Ha a megrendelés ezen időn kívül érkezik, akkor azt a következő munkanap 8 órakor érkezettnek kell tekinteni.
5.5. Az általános szállítási határidő 3 munkanap. Ha a visszaigazolás más szállítási határidőt nem említ, akkor a szállítási határidőnek az általános szállítási határidőt kell tekinteni. A szállítási határidő a megrendeléstől - az utánvétes vásárlást kivéve - a megrendelt termék árának Szolgáltató részére történő kifizetésétől kezdődik.
5.6. Minden, egy időben leadott megrendelés (bármennyi terméket tartalmazhat) egy megrendelésnek számít, egyszeri szállítási díjjal. Ha Felhasználó egy nap többször ad megrendelést bármely címre, akkor az mindegyik külön megrendelésnek számít, külön szállítási díjjal.
5.7. A megrendelésben külön meg kell jelölni, ha a megrendelt terméket csak a Felhasználó veheti át. Ha a megrendelés ilyen megjelölést nem tartalmaz, akkor a termék annak a személynek kerül átadásra, aki a szállítási címen azt átveszi és utánvét esetén a termék árát kifizeti.
5.8. A megrendelés során a Felhasználó minden adatát önkéntesen adja meg. A Felhasználó által megadott adatok a weboldalon harmadik személy részére látható módon nem jelennek meg. A megadott adatokat Szolgáltató csak a szerződés teljesítéséhez használja. Szolgáltató a Felhasználó adatait csak a szerződés teljesítése céljából és csak a szükséges mértékben adja át harmadik személynek.
5.9. A megrendelés pontos menete a Vásárlás menete menüpont alatt található. Megrendelés közben a személyes adatok módosítására a FIÓKOD menüpontban a „Személyes információim” valamint „Címeim” rész alatt van lehetőség.

6. Fizetés

6.1. A megrendelt terméket minden esetben a szállítási költséggel együtt kell kifizetni Szolgáltató részére. A fizetés három féle módon történhet:

a.) online bankkártyával;
b.) banki átutalással,
c.) utánvéttel bruttó 500.000 Ft összértékig. Bruttó 500.000 Ft összérték felett csak bankkártyás előre fizetés lehetséges!
d.) személyes átvétel esetén kizárólag készpénzzel

6.2. A megrendelés kitöltésekor ki kell választani a fizetési módot.
6.3. Az online bankkártyás fizetés az OTP BANK erre kialakított internetes felületén történik. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az online bankkártyás fizetés során, vagy azzal kapcsolatban felmerült technikai hibáért vagy jogvitáért.
6.4. A számla a megrendelt termék csomagjában kerül átadásra.
6.5. Ha a megrendelés bármilyen ok miatt törlésre került és a termék még nem lett kiszállítva, de az árát Felhasználó már kifizette, akkor a kifizetett összeg Felhasználó részére hiánytalanul visszafizetésre kerül 5 munkanapon belül.

7. Szállítás, a termék átvétele

7.1. A megrendelt termékek kiszállítása GLS futárszolgálattal történik, illetve személyes átvételre is van lehetőség.
7.2. A személyes átvétel helyszíne és időpontja:

ORION Elektronikai Kft. Raktár 2038 Sóskút, Homokbánya u. 
H
étfőtől-péntekig 8-15 óra között. 
A személyes átvétel esetén csak készpénzes fizetés lehetséges. Természetesen szállítási díjat ez  esetben nem számítunk fel.

7.3. Házhozszállítás esetén a megrendelésben megadott szállítási címet csak a vevőszolgálaton keresztül, a megrendelt terméknek a futárszolgálathoz történt eljuttatása előtt lehet módosítani.
7.4. A Webáruházban megjelölt árak a szállítás költségét nem tartalmazzák.
7.5. A mindenkori szállítási költség (bruttó ár): 3 kg-ig: 999 Ft, 3 kg felett: 1499 Ft. Magyarországon belül, távolságtól függetlenül.  
A tűzhelyek és mosogatógépek szállítási költsége (bruttó ár) Budapestre 5000 Ft, vidékre 10,000 Ft. 
BRUTTÓ 30.000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN A SZÁLLÍTÁS INGYENES! Kivételt képeznek a tűzhelyek és mosogatógépek.  Ez az ár visszavonásig ill. módosításig érvényes.
7.6. A szállítási költséget minden esetben a megrendelt termék árával együtt kell kifizetni bankkártyás előre utalással vagy utánvét esetén a futárnak a helyszínen.
7.7. A csomagok kézbesítésére munkanapokon, várhatóan 08-17 óra között kerül sor. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, és ezért az első kézbesítés sikertelen, a következő munkanapon ismételten megkísérli a kézbesítést. Ha másodszorra is sikertelen a kézbesítés, a megrendelés automatikusan törlésre kerül, kivéve, ha Vásárló külön vállalja az újbóli szállítási költség megfizetését és online bankkártyával előre kifizeti azt. Amennyiben Vásárló nem vállalja az újabb költségeket és online bankkártyával fizetett, úgy Szolgáltató kizárólag a termék bruttó árát fizeti vissza Vásárlónak 5 munkanapon belül.
7.8. Ha a megrendelt termék sérült csomagban kerül kézbesítésre, akkor arról a kézbesítést végző személlyel jegyzőkönyvet kell felvenni és Vásárló megtagadhatja a termék átvételét.
7.9. Ha egy Felhasználó legalább három megrendelése a kézbesítés sikertelensége miatt törlésre került, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó megrendelését visszautasítani, vagy a regisztrációját törölni.

8. Szavatossági jogok

8.1. A Fogyasztót a Webáruházban vásárolt termék hibás teljesítése esetén kellékszavatosság illeti meg.
8.2. Hibás termék esetén a Vásárlót a 97/2014.(03.25.) Korm. rendelet szerinti jogok illetik meg. A Vásárló választása szerint:
8.2.1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,
8.2.2. a vételár arányos leszállítását igényelheti,
8.2.3. a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
8.2.4. a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben meghatározott feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
8.3. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
8.4. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó a felelős. Abban az esetben, ha Fogyasztó vásárolt, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
8.5. A kellékszavatossági igény egy év alatt évül el. Fogyasztó vásárlása esetén az elévülési idő két év.
8.6. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
8.7. A szavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása. Fogyasztó esetében a teljesítést követően 6 hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
8.8. A Fogyasztót a termék hibája esetén termékszavatossági igény illeti meg. A Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.9. A termékszavatossági igény körében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
8.10 Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
8.11. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó a felelős. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
8.12. A szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
8.13. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet.

9. Jótállás (garancia)

9.1. A szolgáltatót a fogyasztókkal szemben az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terheli.
9.2. A jótállás időtartama egy év, amely a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
9.3. Ha a Szolgáltató egyes termékekre a kötelező jótálláson felül vállal jótállást (jótállási idő meghosszabbítása vagy olyan termékre vállal jótállást, amire a jótállás nem kötelező) azt Szolgáltató legkésőbb a jótállási jegyen jelzi. A jótállási jegyet Szolgáltató a megrendelt termékkel együtt adja át Fogyasztó részére. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
9.4. A Szolgáltató a jótállási kötelezettségét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálat útján teljesíti. (bővebb információ az ORION ELÉRHETŐSÉGEK menüpont alatt)
9.5. A jótállási igény érvényesítése esetén a hibás termékeknek a javítószolgálathoz történő eljuttatása és ennek költsége - a jogszabályban meghatározott esetek kivételével - a Fogyasztót terheli.
9.6. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt egyszerre szavatossági igényt és jótállási igényt egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

10. Elállási jog

10.1. A fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint Fogyasztót a termék átvételétől számított 14 napon belül elállási jog illeti meg. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja (megrendelés) és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
10.2. A jogszabályban előírt tájékoztatás hiányában a Fogyasztót megillető elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.
10.3. A Fogyasztó az elállási jogát az elállási nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján mindenféle indokolási kötelezettség nélkül gyakorolhatja.
10.4. Ha a Fogyasztó a szerződéstől elállt köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
10.5. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
10.6. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A Fogyasztót terheli a nem rendeltetésszerű használatból adódó kár megtérítése.
10.7. Ha a Fogyasztó a szerződéstől elállt és a terméket a Szolgáltató részére visszaadta, illetve kétséget kizáróan igazolta, hogy a terméket a Szolgáltató részére visszaküldte, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
10.8. A Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett írásbeli beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
10.9. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

11. Panaszügyintézés, jogérvényesítés

11.1. A Felhasználó kérdéseivel, illetve panaszával személyesen a Szolgáltató székhelyén, írásban a Vállalkozás székhelyére küldött levéllel, vagy telefonon fordulhat. (bővebb információ az ORION ELÉRHETŐSÉGEK menüpont alatt)
11.2. A Szolgáltatóhoz benyújtott panaszt a Szolgáltató 30 napon belül megválaszolja. A Szolgáltató a panasz elutasítást indokolni köteles. Az elutasításnak tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségeket.
11.3. A Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatos észrevétel, a Webáruház működéséről, tevékenységéről, az egyes termékekről kért tájékoztatás, állásfoglalás nem minősül panasznak.
11.4. A Szolgáltató a panaszügyintézést a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírtak figyelembevételével folytatja.
11.5. A Fogyasztó panaszával jogosult békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése.
11.5.1. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Postafiók: 10.

11.6. A Fogyasztó jogosult a panaszával a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. Nem tartozik a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának vizsgálata.

12. Szerzői jogok

12.1. A Weboldalon található minden tartalom (termékismertető, tájékoztató, leírás, ábra, kép, más információ, illetve adat), a Weboldal megjelenési formája, a Weboldal működtetéséhez szükséges szoftverek szerzői jogai - eltérő rendelkezés hiányában - térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Szolgáltatót illeti meg.
12.2. Senki nem jogosult a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Weboldalról letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni.
12.3. A szerzői jogok megsértéséből eredő károkat a szerzői jog megsértője köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.
12.4. A szerzői jogok megsértése a Felhasználó regisztrációjának törlését és egyéb jogi eljárásokat vonhat maga után.

13. Záró rendelkezések

13.1. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit bármikor módosítani. A módosítás a Weboldalra való feltöltéssel lép hatályba.
13.2. A Felhasználó a Weboldal bármilyen formában történő használata során köteles minden jogellenes, mások jogait és méltányos érdekeit sértő magatartástól tartózkodni.
13.3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és szolgáltató közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, a fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest. 2015. július 7.


Népszerű eladások

Új termékek

Leértékelések