ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint az ORION Elektronikai Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a
NAIH-89282/2015 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden Felhasználó számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: ORION Elektronikai Kft.

Székhely, levelezési cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 29/B

Telefonszám: 06 1 434-5271, 06 1 260-3834

Emai cím: segitunk@orion.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-89282/2015

1. Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adni a következő személyes adatokat:

Felhasználónév

Saját email cím

Jelszó

Számlázási cím

Szállítási cím

Telefonszám

2. Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés alapja az orion.new.webhost.co.hu (továbbiakban webáruház) oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata, amely tartalmazza a Felhasználó hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ezt a hozzájárulást Felhasználó a webshop használatával, regisztrációval és a kért adatok önkéntes megadásával teszi.

Az adatkezelés célja a webshop szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célzottan, kizárólag a megrendelés teljesítése, a házhozszállítás, számlázás, ha feliratkozott a hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A rögzítésre kerülő adatok célja a statisztika készítés, informatikai rendszer technikai fejlesztése és a Felhasználó jogainak védelme.Szolgáltató Felhasználó személyes adatait más, eltérő célokra nem használja fel, harmadik személynek nem adja ki. Szolgáltató a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok felelősségéért kizárólag Felhasználó felel. Felhasználó email címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag Felhasználó veszi igénybe a szolgáltatást. A megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

3. Adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) rögzített esetben és módon történhet.

A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától 6 hónapig tárolja.

4. Adattovábbítás és feldolgozás

Az személyes adatokat Szolgáltató ill. Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé és harmadik személyek részére nem adják ki.
A külső szereplőknek kiadott személyes adatok kezeléséért (informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az adminisztrációs ügyek) Szolgáltató nem felelős.

A fentieken túl Felhasználó személyes adatainak továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, ill. Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.

5. Felhasználói jogok

Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt saját, személyes adatairól, továbbá bármikor módosíthatja azokat, illetve kérheti azok törlését a Szolgáltató fent magadott elérhetőségein keresztül.
Felhasználó az Infotv., és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat Szolgáltató adatkezelési gyakorlatában felmerülő panasza esetén.

Amennyiben Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adja meg, vagy a webáruház használata során bármely módon kárt okoz, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad a hatóságnak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításáért.

6. E-mail címek felhasználása

Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa kezelt email címeket jogszerűen használja fel:

  • Felhasználó azonosítására

  • megrendelések teljesítésére

  • kapcsolattartásra szolgáltatás igénybe vételekor

  • tájékoztató, hírlevél, egyéb reklám küldésére (ha Felhasználó feliratkozott)

  • egyéb webáruház szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztató üzenetek küldésére, amelyek a webshop biztonságos működését szolgálják - amelyekről nem lehet leiratkozni, de Szolgáltató nem használja reklám céljára.

A regisztráció során megadott email címekre hirleveleket Szolgáltató csak a Felhasználó hozzájárulásával, azaz feliratkozásával küld. Felhasználó bármikor leiratkozhat a hirlevélről, a hirlevél alján elhelyezett link segítségével.

Szolgáltató kötelezettséget vállal az általa kezelt Felhasználó adatainak biztonságáról, megőrzéséről.

Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Szabályzat egyoldalú módosítására.  A módosítás a weboldalra történő feltöltéssel lép hatályba. Felhasználó a szabályzat hatályba lépése után a szolgáltatás használatával elfogadja a módosítást.

2015. július


Népszerű eladások

Új termékek

Leértékelések